Livonsaarella toimii oma muovin ja kartongin kimppakeräyspiste, joko olet mukana?

Keräykseen voit liittyä Livonsaaren Osuuskaupalla, se maksaa 14e/talous/vuosi!

Ensimmäinen vuosi muovin ja kartongin kimppakeräystä on nyt takana, mukana on jo yli viisikymmentä taloutta. Livonsaaren asukasmäärä ei ole riittävä maksuttoman keräyspisteen saamiseksi saarelle, joten kimppakeräyksen on järjestänyt Saariston Savotta ry ja keräykseen liittyneet taloudet ovat maksaneet jätteistään pienen vuosimaksun.

Muovinkeräysastiat tyhjennetään kahdeksan viikon välein, tyhjennyskerta maksaa 35 euroa. Kartonginkeräysastiat tyhjennetään neljän viikon välein, tyhjennyskerta maksaa 54,4 euroa. Kulut toisena vuonna ovat yhteensä arviolta 930 euroa. Tästä summasta keräyksessä mukana olevat taloudet kattavat 75%. Loput 25% tyhjennyskuluista sekä uudet keräysastiat katetaan toivottavasti Saariston Savotta ry:n Naantalin kaupungilta hakemalla toiminta-avustuksella. Saaristolautakunta ei ole vielä päättänyt vuoden 2020 toiminta-avustuksista, joten tuki keräyspisteen toimintaan on epävarmaa. Kulujen noustessa vuosimaksu (5/2020-4/2021) nousee nyt siis 14 euroon taloutta kohden, kun se ensimmäisenä vuonna oli 10 euroa -maksu on kuitenkin yhä hyvin pieni ja hyöty kiertoon päätyvästä jätemateriaalista suuri. Uusia raaka-aineita tarvitaan tuottaa vähemmän ja päästöt alenevat, kun jätteet saadaan kierrätettyä. Myös mukana olevien talouksien sekajätemaksut pienenevät reilusti, sillä suurin osa mm. elintarvikkeiden pakkausjätteestä on kierrätyskelpoista muovia ja kartonkia.

Haasteena keräyksessä on ollut, että keräysastioita käyttävät myös ihmiset jotka eivät ole maksaneet maksua (tyhjennysvälin tarve tihentyy ja kulut kasvavat). Keräykseen on tuotu myös sekajätettä. Osa väärinkäytöksistä johtuu tietämättömyydestä.
Kierrätysohjeet:
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/muovipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukset/