Saariston Savotta ry järjestää toiminnallisia tutustumispäiviä Livonsaaren yhteisökylään

Yhteisökylä ei aktiivisesti etsi uusia asukkaita, mutta kylässä järjestetään pari kertaa vuodessa tutustumispäiviä. Niiden kautta pääsee tutustumaan yhteen esimerkkiin siitä, kuinka perustarpeet voidaan järjestää luonnon ja ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa edistävällä tavalla. Tutustumispäivässä saattaa myös saada käsitystä siitä, millaisia omat odotukset ja osaaminen yhteisöelämän suhteen voisivat olla.

Yhteisökyläläiset ovat sitoutuneet toisiinsa yhteisellä omaisuudella, joka käsittää viljelymaata, metsää ja yhteisiä kiinteistöjä. Yhteisön omistuksessa on 70ha ja käyttöoikeusmaata 25ha. Suurin osa kylän asukkaista on rakentanut oman talonsa yhteisön maille, osa asuu vuokralla yhteisörakennuksissa. Alueelle on noussut monimuotoisia asuintaloja hirsi-, savi-, olki- ruoko- ja puumateriaaleista, useat taloudet elävät uusiutuvalla energialla. Ainoita yhteisesti määriteltyjä periaatteita ovat, ettei vesivessoja rakenneta eikä ruohonleikkureita vaativia nurmikoita perusteta. Asukkaat ovat tuoneet mukanaan tai luoneet monenlaisia maaseutuammatteja: suuri osa kylän väestä on työllistänyt itsensä paikallisesti tavalla tai toisella.

Livonsaaren yhteisökylä on organisoitunut osakeyhtiön muotoon. Vakituiset asukkaat ovat lunastaneet osuutensa yhteisestä elinympäristöstä ostamalla kylän osakkuuden. Virallinen rakenne palvelee kylän hallinnollisia asioita. Päätökset kylän asioista muodostetaan kaikille osakkaille ja muille asukkaille avoimissa Kyläneuvoston tapaamisissa, joita jokainen voi kutsua koolle tarvittaessa. Virallisen yhtiökokouksen käsittelyä vaativissa asioissakin Kyläneuvosto toimii vahvasti neuvoa antavana elimenä. Kylässä on siis tasa-arvon ja yhteisvastuullisen päätöksenteon pyrkimys, niin pienissä kuin suurissakin kysymyksissä. Tasavertaisuuden lisäksi yhteisö vaalii jäsentensä vapautta: sääntöjä ja periaatteita on vain vähän, omaa tilaa paljon. Elämää kunnioittavan olemisen piiriin mahtuu monenmoista tapaa toteuttaa toimiaan.

Tutustumispäivissä kuullaan millaista on asua yhteisökylässä, kuinka väljä mutta yhteisöllinen elämä on järjestetty toimimaan, tutustutaan lähemmin joihinkin rakennusprojekteihin, ruoantuotantoon, koteihin, yrityksiin ja muihin toimintoihin mm. talkootöiden merkeissä.